WieQ zet energie om in daadkracht voor gemeenten: zij beschikken met WieQ over flexibele personeelscapaciteit

Welkom bij WieQ

Platform voor onderlinge uitleen van professionals voor en door gemeenten in Noordoost-Nederland.

Waarom WieQ?

Gemeenten zien zich steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van bezuinigingen, inkrimping en vergrijzing. Hoe slaag je er dan in om expertise aan boord te houden of op een verantwoorde wijze in huis te halen?
 
Het antwoord van WieQ is even simpel als effectief: door als gemeenten medewerkers van én aan elkaar uit te lenen. 
WieQ wil die onderlinge uitwisseling stimuleren én faciliteren door vraag en aanbod van overheidsmedewerkers bij elkaar te brengen. Daarbij maken wij gebruik van een geautomatiseerde database. Met een persoonlijke aanpak, deskundigheid en oog voor de sociaal maatschappelijke omgeving. Met als pijlers: Individuele ontwikkeling, Functieverandering, Kennisuitwisseling en Talentenpool.
We richten ons in eerste instantie daarbij op professionals werkzaam in de ‘fysieke omgeving’ bij gemeenten in Noordoost-Nederland. 
Met WieQ beschikken gemeenten over flexibele personeelscapaciteit en vinden medewerkers interessante nieuwe uitdagingen. Zet WieQ in als instrument.
U en WieQ. Dat werkt!
Hazenweg 2-10
Levels BC
7556 BM Hengelo
Tel.: 074 750 88 36
info@wieq.nl  www.wieq.nl

WieQ is een onderdeel van Remie Consultants